SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IF Böljan
Fotboll

A till Ö

ALKOHOL och DROGER

Klubben tar avstånd för nyttjande av alkohol, tobak, narkotika eller dopning och skall arbeta på ett förebyggande sätt för att undvika att medlemmar i föreningen börjar med detta.

 

BIDRAG

Bidrag lämnas till hela anmälningsavgiften för 3 st cuper/år. Bidrag till fler cuper kan ansökas hos styrelsen genom en skriven motivering.

 

Deltagaravgift:

Ansökan om bidrag till övernattningscuper tillsammans med finansieringsplan skall inlämnas till styrelsen för godkännande i god tid. Bidrag till deltagaravgift kan sökas 2 ggr/lag under tiden upp till 16 år.

  • Bidrag till deltagaravgift lämnas med 300 kr per deltagare vid övernattningscuper.
  • Bidrag till deltagaravgift lämnas med 400 kr per deltagare vid större cuper (Gothia eller likvärdiga cuper med minst 1200 kr i deltagaravgift). Bidrag till fler cuper kan ansökas hos styrelsen genom en skriven motivering.
  • Bidrag lämnas till hela deltagaravgiften för 2 st ledare vid övernattningscuper (övriga ledare räknas som deltagare)

Bidrag till deltagande i svenskt mästerskap lämnas oavsett hur många cuper man deltagit i tidigare. Bidragets storlek förhandlas med styrelsen.

 

EMAIL

För att läsa klubbens/lagens email använd följande länk: http://ifboljan.nu/email Användare är e-mailadressen och lösenordet fås från 

 

Kanslister
Kanslister är de enda anställda personerna i föreningen. Förhandling om lön sker med föreningens firmatecknare.

 

Resor
Seniorledare kan få ersättningar för längre resor till och från matcher. Detta förhandlas i samband med övrig idrottsersättning inför säsongen. För övrigt sker inga ersättningar för resor i föreningen.

 

Övriga ersättingar

Ersättning för utebliven arbetsinkomst (gäller endast seniorspelare). Utebliven arbetsinkomst pga match kan endast ersättas om huvudtränaren i god tid innan förhandlar det med styrelsen. Retroaktiva krav ersätts inte.

 

FAIR-PLAY

Ett av IF Böljans delmål är att fostra medlemmar till bra kamratskap och gott uppträdande både på och utanför fotbollsplanen. Detta innebär också omtanke om med- och motspelare, respekt för domare och att vara en god förlorare och en ödmjuk vinnare. Alla skall uppträda med ett vårdat språk och all form av fusk skall beivras.

 

FÖRÄLDRAR

Föräldrar ska:
– Känna till och ta ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar.
– Hjälpa barn att komma i tid till träning och matcher samt att de alltid har rätt utrustning och kläder.
– Se till att barn och ungdomar har rätt mängd sömn och äter och dricker tillräckligt med vätska och mat före och efter träning/match.
– Hjälpa barn att planera så att det blir tid för både skolarbete och träning.
– Hjälpa barn att i god tid meddela ledare om man inte kan delta på träning/match.
– Lära barn rätt hygien efter träning och match.
– Så ofta som möjligt följa barnet till aktiviteter.
– Uppmuntra barnet att leka och spela med boll på fritiden.
– Hjälpa föreningen och ledare med de små tjänster som de ber om, exempelvis bilkörning, försäljning mm.
– Ta del av den information som kommer från föreningen genom hemsidan etc.
– Att hjälpas åt att vara positiva förebilder för våra barn genom att uppträda bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar – både på och utanför planen.
– Låta föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning.
– Fråga om matcher/träningar är spännande eller roliga – inte bara om resultat.
– Frågor och synpunkter tas upp med ledare på annan tid än när laget har match eller träning. Det går även bra att vända sig till verksamhetsansvarig inom föreningen.

 

INTRÄDE

Fritt inträde till alla seriematcher har du om du har familjekort, är aktiv medlem, är ledare med passivt medlemskap eller är styrelseledamot.

 

INTÄKTER

Grundregeln är att alla större intäkter skall anmälas till, och fördelas av ansvariga i föreningen. Det skall vara tillåtet att via egna aktiviteter i ett lag att samla in pengar som det egna laget får tillgodoräkna sig genom s.k. ”lagarbete”.Notera: om ett lag arbetar ihop intäkter genom ”lagarbete” och det inte går via föreningen, anses det som ”svartjobb” vilket kan skada föreningen. Den ekonomiska fördelningen av ”lagarbete” är: 90% av intäkterna till laget 10% av intäkterna till föreningen.

 

KRISHANTERING

Vid krishantering (svåra olyckor eller dödsfall) tillämpar IF Böljan RF’s riktlinjer.

 
LEDARE

En ledare ska;
– Känna till och ta ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar.
-Sprida och hålla mål och riktlinjer levande bland aktiva och föräldrar.
– Närvara vid föreningens utbildningar och ledarmöten.
– Samarbeta med ledare bland övriga lag i föreningen, kanslipersonal och övriga funktionärer.
– Hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för föreningen.
– Skapa bra relationer med föräldrar, motståndare och domare.
– På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.
– Vara först på plats vid träning/match och lämna sist.
– Bära föreningens kläder vid träning, match- eller cupspel då man som aktiv ledare representerar föreningen.
– Vid interna problem mellan ledare och förälder ta kontakt med respektive fotbollssektion eller styrelse för råd/medling.
– Om denne slutar, se till att verksamheten kan fortsätta på ett betryggande sätt.

 

LOGOTYP

IF Böljan inför en ny grafisk profil 2011 som berör kläder, trycksaker, dokument, m.m. Logotyper för nedladdning:

NORMAL – logotyp för normal användning t.ex. dokument, etc. med stöd för transparens (PNG – Portable Network Graphics, 119 kB)

TRYCK – vektorgrafisk logotyp för tryck, m.m. (AI – Adobe Illustrator, 980 kB)

För frågor kontakta marknad@ifboljan.nu för mer information.

 

MEDLEMSAVGIFTER

Se: https://ifboljan.sportadmin.se/sida/?ID=258110

 

LEDARE SOM SLUTAR

Ledare som slutar i föreningen ska avtackas formellt av styrelsen. Ett formulär ska fyllas i av ledaren som ger föreningen värdefull erfarenhetsåterföring för framtida förbättringar. Se Formulär för ledare som slutar >>

 

RESOR och TRAFIK

Alla resor som sker i föreningens regi ska följa trafikreglerna.
– Antalet passagerare ska inte överstiga antalet tillgängliga säkerhetsbälten i bilen/bussen.
– Samåkning tillämpas i största möjligaste utsträckning.
– Ledare och föräldrar kör inte ”dagen efter” till träningar eller matcher.
– Föreningsbussen bokas i god tid.
– Föreningsbussen används främst av lagen i föreningen, därefter kan den hyras ut till övriga aktiviteter/föreningar.
– Föreningsbussen lämnas alltid tillbaka fulltankad.

 

SOCIALT ANSVAR

Alla har samma rätt att vara med och bli medlem i föreningen där jämställdhet och integration ska tillämpas. Alla har ett ansvar för att mobbning och trakasserier aldrig förekommer. Föreningen tar avstånd från alla former av rasism eller hets mot folkgrupper med olika religion eller sexuell läggning.

 

SPELARE

En spelare ska;
– Känna till och ta ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar.
– Hålla överenskomna tider och avtal.
– Meddela frånvaro i god tid.
– Alltid göra sitt bästa på träningar och matcher.
– Leva upp till begreppen FAIR PLAY och RESPECT.
– Ta med sig duschgrejer och ombyte.
– Komma ihåg att ta med rätt utrustning och hålla den ren och hel.
– Planera arbete och skola så det blir tid till idrottsträning.
– Hålla sig fri från droger och tobak.
– Ta ansvar för medspelare.
– Verka som föredöme för yngre spelare.

 

SPONSRING

Grundregeln är att all sponsring skall anmälas till, och fördelas av ansvariga i föreningen.

Den ekonomiska fördelningen av ”sponsring” är: 50% av intäkterna till laget 50% av intäkterna till föreningen

Exempel på sponsring där undantag från grundregeln är möjlig är bidrag till overaller eller dräkter för enskilda lag.

Ledare, aktiva och föräldrar bör reflektera på balansgången mellan hur man vårdar en förening gentemot att gynna ett enskilt lag.

 

STADGAR

IF Böljans stadgar länk >>

 

ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls normalt i februari, dock senast under första kvartalet varje år.